Sila klik

Tuesday, September 15, 2015

Pendidik yakin Model ASIE tingkat kesan pengajaran


Roziah Abdullah

14 September 2015 2:38 AM

PENDEDAHAN konsep Model ASIE kepada Pensyarah-pensyarah di Institut Pendidikan Guru Kampus (IPG) Ilmu Khas, Kuala Lumpur dan Pengetua-penge­tua Sekolah Daerah Kinta, Perak menerima maklum balas yang positif.
Timbalan Pengarah IPG Kampus Ilmu Khas, Dr. Roziah Abdullah menyifatkan Model ASIE sebagai satu model reka bentuk pengajaran yang mampu meningkatkan keberkesanan pengajaran guru bersesu­aian dengan pem­belajaran abad ke-21.

Bagi Pengetua Sekolah Menengah Kebangsaan (SMK) Tarcisian Convent, Ipoh, Noraini Saad, Model ASIE sangat baik yang perlu disebar luas kepada semua warga pendidik.

“Hal ini dapat membantu me­realisasikan Pelan Pembangunan Pendidikan ke arah transformasi pendidikan yang lebih dinamik,” katanya.

Pendapat ini disokong oleh Pengetua SMK Tasek Damai, Ipoh, Normarina Mustappa dan Pengetua SMK Rapat Setia, atin Siti Zabidah Setia.

Kata Normarina, Model ASIE komprehensif, bersifat bersepadu, menepati kehendak PPPM dan memenuhi ciri-ciri PdP manakala Siti Zabidah pula berpendirian bahawa penggunaan Model ASIE merupakan pende­katan yang sangat baik bagi melahirkan modal insan yang meme­nuhi ke­perluan abad ke-21.

Pengetua Sekolah Menengah Jenis Kebangsaan Ave Maria Convent, Liew Swee Fong berkata, Model ASIE dapat mencungkil kreativiti pelajar dan membawa mereka ke arah yang lebih inovatif.

“Tahniah Dr Ismail kerana menghasilkan model yang amat relevan dalam proses mereka bentuk pengajaran masa kini,” ujarnya.

Sementara itu, Pengetua SMK Anderson, Zahidi Abd Ghani memberitahu, Model ASIE merupakan model yang interaktif untuk me­rangka proses PdP dengan memasukkan kesemua aspek pem­belajaran abad Ke-21.

Guru Bahasa Inggeris, K. Ja­yathi berharap Model ASIE didedahkan kepada semua guru sebagai panduan mengintegrasikan pelbagai elemen penting dalam pengajaran.

“Model ASIE boleh dilaksanakan di sekolah-sekolah di Malaysia sejajar dengan perkembangan pengajaran abad ke-21,” katanya yakin.

Dalam pada itu, Guru Penolong kanan SMK Jalan Tasek, Ipoh, Mansor Mohd Amin ber­kata, Model ASIE mampu menjana strategi PdP pada abad Ke-21.

- See more at: http://www.utusan.com.my/pendidikan/pendidik-yakin-model-asie-tingkat-kesan-pengajaran-1.135687#sthash.F2kTWRcs.dpuf

No comments: